Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
5.10.2017
Zmluva o termínovanom úvere č.77/002/17 PRIMA BANKA
Prima Banka Slovensko,a.s.
Detail zmluvy 77/002/17
Číslo 77/002/17
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko,a.s.
Názov Zmluva o termínovanom úvere č.77/002/17 PRIMA BANKA
Predmet Zmluva o termínovanom úvere č.77/002/17 PRIMA BANKA
Dátum uzavretia 5.10.2017
Dátum zverejnenia 5.10.2017
31.5.2017
Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Prima Banka Slovensko,a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko,a.s.
Názov Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Dátum uzavretia 31.5.2017
Dátum zverejnenia 31.5.2017
7.4.2016
Zmluva o dielo- "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov "
EUROVIA Sk,a.s.
Detail zmluvy 4907.6060011VVA
Číslo 4907.6060011VVA
Zmluvná strana 2 EUROVIA Sk,a.s.
Názov ZoD Ostrov- EUROVIA ,krycí list rozpočtu
Predmet Zmluva o dielo- "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov "
Cena 119.935,26 eur
Dátum uzavretia 7.4.2016
Dátum zverejnenia 7.4.2016