Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
20.12.2019
Príkazná zmluva č.042018
Daniela Tižová
Detail zmluvy 042018
Číslo 042018
Zmluvná strana 2 Daniela Tižová
Názov Príkazná zmluva č.042018
Predmet Príkazná zmluva č.042018
Cena 480,- eur
Dátum uzavretia 20.12.2019
Dátum zverejnenia 20.12.2019
20.12.2019
Príkazná zmluva č.032018
Mgr.Patrícia Tižová
Detail zmluvy 032018
Číslo 032018
Zmluvná strana 2 Mgr.Patrícia Tižová
Názov Príkazná zmluva č.032018
Predmet Príkazná zmluva č.032018
Cena 500,- eur
Dátum uzavretia 20.12.2019
Dátum zverejnenia 20.12.2019
19.12.2019
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Ing.Marta Podolcová
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ing.Marta Podolcová
Zmluvná strana 2 IČO 45 246 483
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Cena 750,- eur
Dátum uzavretia 18.12.2019
Dátum zverejnenia 19.12.2019
13.12.2019
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 77/020/18-dodatok č.1
Prima Banka Slovensko,a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko,a.s.
Názov Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 77/020/18-dodatok č.1
Predmet Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 77/020/18-dodatok č.1
Dátum uzavretia 13.12.2019
Dátum zverejnenia 13.12.2019
16.10.2019
Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A ) č.77/011/19
Prima Banka Slovensko,a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko,a.s.
Názov Zmluva o municipálnom úvere -Eurofondy (A ) č.77/011/19
Predmet Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A ) č.77/011/19
Dátum uzavretia 16.10.2019
Dátum zverejnenia 16.10.2019
27.9.2019
Zmluva o dielo- " Vybudovanie oplotenia areálu cintorína, DS a KD v obci Ostrov "
G.L.S. BUILDING SERVICE,s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 G.L.S. BUILDING SERVICE,s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 48 303 836
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo- " Vybudovanie oplotenia areálu cintorína, DS a KD v obci Ostrov "
Cena 12.036,48 eur
Dátum uzavretia 27.9.2019
Dátum zverejnenia 27.9.2019
Prílohy
65db8_ZMLUVA.pdf
27.9.2019
Zmluva o dielo - " Rekonštrukcia obecných cestných priekop v obci Ostrov " "
G.L.S. BUILDING SERVICE,s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 G.L.S. BUILDING SERVICE,s.r.o.
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo - " Rekonštrukcia obecných cestných priekop v obci Ostrov " "
Cena 9.893,88 eur
Dátum uzavretia 27.9.2019
Dátum zverejnenia 27.9.2019
17.6.2019
Zmluva o dielo - " Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov "
MOUREZ s.r.o., Vranov n.T
Detail zmluvy 6/2019
Číslo 6/2019
Zmluvná strana 2 MOUREZ s.r.o., Vranov n.T
Názov Zmluva o dielo č.6/2019
Predmet Zmluva o dielo - " Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov "
Cena 92.885,58 eur
Dátum uzavretia 17.6.2019
Dátum zverejnenia 17.6.2019
Prílohy
25bf2_ZOD6.pdf
8.4.2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru-Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava , a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovenská elektrizačná prenosová sústava , a.s.
Názov Zmluva o poskytnutí finančného daru-Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného daru-Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Cena 1.500,- eur
Dátum uzavretia 8.4.2019
Dátum zverejnenia 8.4.2019
2.1.2019
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 77/020/18
Prima Banka Slovensko,a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko,a.s.
Názov Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 77/020/18
Predmet Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 77/020/18
Dátum uzavretia 2.1.2019
Dátum zverejnenia 2.1.2019
23.7.2018
Zmluva o dielo -"Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ulica Poľná"
JANEKO s.r.o.
Detail zmluvy 07/2018
Číslo 07/2018
Zmluvná strana 2 JANEKO s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36 590 134
Názov Zmluva o dielo JANEKO s.r.o. , rozpočet
Predmet Zmluva o dielo -"Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ulica Poľná"
Cena 21.960 eur
Dátum uzavretia 23.7.2018
Dátum zverejnenia 23.7.2018
31.1.2018
EUROVIA – Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo
EUROVIA SK,a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 EUROVIA SK,a.s.
Názov EUROVIA – Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo
Predmet EUROVIA – Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo
Dátum uzavretia 31.1.2018
Dátum zverejnenia 31.1.2018
11.12.2017
Zmluva o bežnom účte PRIMA BANKA
Prima Banka Slovensko,a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko,a.s.
Názov Zmluva o bežnom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva o bežnom účte PRIMA BANKA
Dátum uzavretia 11.12.2017
Dátum zverejnenia 11.12.2017
23.11.2017
Zmluva o dielo - " Využívanie OZE v obci Ostrov "
Plynroz a.s.,Sobrance
Detail zmluvy 04/2017
Číslo 04/2017
Zmluvná strana 2 Plynroz a.s.,Sobrance
Názov Zmluva o dielo č.014-2017
Predmet Zmluva o dielo - " Využívanie OZE v obci Ostrov "
Cena 99.485,38 eur
Dátum uzavretia 23.11.2017
Dátum zverejnenia 23.11.2017
5.10.2017
Zmluva o termínovanom úvere č.77/002/17 PRIMA BANKA
Prima Banka Slovensko,a.s.
Detail zmluvy 77/002/17
Číslo 77/002/17
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko,a.s.
Názov Zmluva o termínovanom úvere č.77/002/17 PRIMA BANKA
Predmet Zmluva o termínovanom úvere č.77/002/17 PRIMA BANKA
Dátum uzavretia 5.10.2017
Dátum zverejnenia 5.10.2017
31.5.2017
Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Prima Banka Slovensko,a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko,a.s.
Názov Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Dátum uzavretia 31.5.2017
Dátum zverejnenia 31.5.2017
7.4.2016
Zmluva o dielo- "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov "
EUROVIA Sk,a.s.
Detail zmluvy 4907.6060011VVA
Číslo 4907.6060011VVA
Zmluvná strana 2 EUROVIA Sk,a.s.
Názov ZoD Ostrov- EUROVIA ,krycí list rozpočtu
Predmet Zmluva o dielo- "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov "
Cena 119.935,26 eur
Dátum uzavretia 7.4.2016
Dátum zverejnenia 7.4.2016