Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
29.11.2023
Návrh VZN č.4/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Názov Návrh VZN č.4/2023
Popis Návrh VZN č.4/2023 o o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce OSTROV.
3.4.2023
ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.4.2023
Názov ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA
28.7.2022
Verejná vyhláška - rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania k.ú. Ostrov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2022
Dátum zvesenia 28.8.2022
Názov Verejná vyhláška - rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania k.ú. Ostrov
28.7.2022
Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Ostrov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2022
Dátum zvesenia 28.8.2022
Názov Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Ostrov