Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A
Informácie o udalosti sa Vám zobrazia aj
prechodom na sfarbený dátum v kalendári
Legenda
  • Zber-Oleje
  • Zber-Papier a VKM
  • Zber-Nebezpečný odpad
  • Zber-Sklo
  • Zber-Elektro,Kovové obaly
  • Zber-Zmiešané plasty a PET fľaše
  • Zber-Komunálny odpad
Udalosti v obci
Zber-Zmiešané plasty a PET fľaše
Dňa: 07.03.2022

Zber-Zmiešané plasty a PET fľaše

Zber-Komunálny odpad
Dňa: 04.03.2022

Zber-Komunálny odpad