Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A
Informácie o udalosti sa Vám zobrazia aj
prechodom na sfarbený dátum v kalendári
Legenda
  • Zber-Oleje
  • Zber-Papier a VKM
  • Zber-Nebezpečný odpad
  • Zber-Sklo
  • Zber-Elektro,Kovové obaly
  • Zber-Zmiešané plasty a PET fľaše
  • Zber-Komunálny odpad
Udalosti v obci
Zber-Papier a VKM
Dňa: 28.11.2022

Zber-Papier a VKM

Zber-Papier a VKM
Dňa: 29.09.2022

Zber-Papier a VKM

zber-Papier a VKM
Dňa: 29.07.2022

Zber-Papier a VKM

Zber-Papier a VKM
Dňa: 27.05.2022

Zber-Papier a VKM