Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A
Informácie o udalosti sa Vám zobrazia aj
prechodom na sfarbený dátum v kalendári
Legenda
  • Zber-Oleje
  • Zber-Papier a VKM
  • Zber-Nebezpečný odpad
  • Zber-Sklo
  • Zber-Elektro,Kovové obaly
  • Zber-Zmiešané plasty a PET fľaše
  • Zber-Komunálny odpad
Udalosti v obci
Zber-Elektro,Kovové obaly
Dňa: 18.11.2022

Zber-Elektro,Kovové obaly

Zber-Elektro,Kovové obaly
Dňa: 23.06.2022

Zber-Elektro,Kovové obaly